Algemene Verkoopvoorwaarden Grapedistrict

Algemene voorwaarden

Onderdeel A - Algemeen

1.0 Toepasselijkheid

1.1 Grapedistrict

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Grapedistrict B.V. in Amsterdam (hierna: ‘Grapedistrict’), om te gebruiken in relatie met haar klanten.

1.2 Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Grapedistrict en op elke overeenkomst op afstand tussen jou en Grapedistrict. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

1.3 Wijzigingen.

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden aangepast. Indien wij deze voorwaarden aanpassen dan zullen wij je daar altijd van op de hoogte stellen.

2.0 Privacy

2.1 Persoongegevens.

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden zorgvuldig en overeenkomstig ons privacybeleid verwerkt. Ons privacybeleid is te raadplegen via https://www.grapedistrict.nl/privacy-verklaring.

Onderdeel B – Producten, bestellingen en retouren

3.0 Het aanbod van onze producten

3.1 Beperkte geldigheidsduur.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of het aanbod onder specifieke voorwaarden geschiedt, dan vermelden wij dit altijd nadrukkelijk op onze website www.grapedistrict.nl (Website).

3.2 Prijs.

Alle prijzen op onze website zijn inclusief BTW, en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of expliciet overeengekomen.

3.3 Kennelijke vergissing.

Wij zijn niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.

4.0 Jouw bestelling

4.1 Overeenkomst.

De overeenkomst tussen jou en Grapedistrict komt tot stand nadat je de bestelling op de Website hebt afgerond en van ons een bevestigingsemail hebt ontvangen met daarin de details van je bestelling. Bestelling geplaatst door personen jonger dan achttien (18) jaar worden niet in behandeling genomen.

4.2 Bezorgkosten.

De minimale ordergrootte is zes (6) flessen en zijn de bezorgkosten € 5,95 voor orders tot € 49,99. Voor orders van € 50,- of meer zijn de bezorgkosten gratis. Voor specifieke bestellingen en bestellingen in afwijkende (geschenk)verpakkingen, gelden afwijkende nader door Grapedistrict vast te stellen bezorgkosten.

4.3 Persoongegevens.

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden zorgvuldig en overeenkomstig ons privacybeleid verwerkt. Ons privacybeleid is te raadplegen via https://www.grapedistrict.nl/privacy-verklaring.

4.4 Levering.

Als uitgangspunt leveren wij bestellingen die voor 16:00 uur zijn besteld de volgende dag op het aangegeven adres, tenzij (i) de volgende dag een zondag of maandag is, (ii) een ander levermoment expliciet is overeengekomen, (iii) sprake is van overmacht aan de kant van Grapedistrict, (iv) het product niet voorradig is; en/of (v) sprake is van een afwijkende bestelling, zoals een bestelling in een geschenkverpakking. In de voorgenoemde gevallen leveren wij bestellingen binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst op het door jou opgegeven adres.

4.5 Vertraging.

Indien de bezorging vertraging ondervindt - of slecht gedeeltelijk kan worden geleverd - dan informeren wij je zo snel mogelijk (meestal al binnen 24 uur) en uiterlijk binnen een paar dagen na de datum van de bestelling. Je hebt dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.6 Herroeppingsrecht.

Na ontvangst van het product op het door jou opgegeven adres heb je veertien (14) dagen de tijd om zonder opgave van reden je bestelling te herroepen. Indien je meerdere producten tegelijk hebt besteld - en deze niet tegelijkertijd arriveren - dan gaat de termijn van veertien (14) dagen in op het moment dat het laatste product is ontvangen.

4.7 Betaling.

De aan Grapedistrict verschuldigde bedragen dienen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn te worden voldaan. Betaling kan tevens geschieden per IDEAL, Visa, Mastercard, PayPal of AfterPay (achteraf betalen). Bij AfterPay zijn de afhandelingskosten € 1,00

4.8 Waardevermindering.

Indien je het product op zodanige wijze hanteert die in strijd is met de algemene voorwaarden dan ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van dit handelen.

5.0 Terugsturen

5.1 Informeren.

Indien je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht dan kan je dit doen door het modelformulier in te vullen en te mailen naar info@grapedistrict.nl. Als alternatief voor het modelformulier kan je ook een mail sturen aan info@grapedistrict.nl onder vermelding van je NAW-gegevens, besteldatum en factuurgegevens. Na ontvangst sturen wij je een bevestigingsemail.

5.2 Terugsturen.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen - nadat je je herroepingsrecht hebt ingeroepen – dien je het product aan ons terug te sturen.

5.3 Verpakking.

Het product dient in de originele verpakking en conform onze instructies teruggestuurd te worden. Jij bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product tijdens het terugzenden.

5.4 Bewijslast.

Als consument draag je de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van je herroepingsrecht.

5.5 Kosten.

De kosten voor het terugsturen van de bestelling komen volledig voor jouw rekening.

5.6 Terugbetaling.

Uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat wij het geretourneerde product hebben ontvangen, betalen wij jij de volledige kosten terug, inclusief eventuele kosten voor levering. Terugbetaling geschiedt via hetzelfde betaalmiddel als gebruikt tijdens de bestelling. Indien je gebruikt hebt gemaakt van een duurdere methode van levering dan de standaardlevering dan betalen wij de bijkomende kosten van deze levering niet terug.

6.0 Vragen of klachten

6.1 Omschrijving.

Indien je een klacht hebt kun je deze richten aan onze klantenservice via info@grapedistrict.nl. Omschrijf in deze email uitgebreid je klacht zodat wij deze zo goed mogelijk in behandeling kunnen nemen. Wij zullen binnen 5dagen op je klacht reageren.

6.2 Geschillen.

Mocht je na het afhandelen van de klacht door ons niet tevreden zijn dan kan je de klacht voorleggen aan online geschillenplatform van de Europese Commissie welke te raadplegen is via: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

6.3 Vragen.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via info@grapedistrict.nl. Deze voorwaarden zijn opgesteld op 20 oktober 2016

Onderdeel C – Grapedistrict Locals Programma

7.0 De Locals kaart

7.1 Aanvragen en gebruik van de Locals kaart

Het aanvragen van een digitale Locals kaart kan in winkels van Grapedistrict of via www.grapedistrict.nl:

 • Voor een overzicht van onze winkels verwijzen we je graag naar www.grapedistrict.nl/winkels
 • · Voor het aanvragen van een digitale Locals kaart via het internet verwijzen we je graag naar http://www.grapedistrict.nl/locals-info
 • Na het aanvragen van de Locals kaart krijg je een e-mail om je aanmelding en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te bevestigen. Daarna kan je de Locals App downloaden.

  Om een Locals kaart te kunnen aanvragen moet je 18 jaar of ouder zijn. Aan de aanvraag van een digitale Locals kaart zijn geen kosten verbonden. De digitale Locals kaart blijft na uitgifte eigendom van Grapedistrict.

  7.2 Beëindiging in geval van misbruik

  Grapedistrict is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in het geval van fraude, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de voorwaarden, bij misbruik van je rechten als digitale Locals kaarthouder, of bij enig ander handelen welke schade toebrengt aan Grapedistrict, per onmiddellijke ingang je digitale Locals klantenkaart in te trekken en het tegoed aan gespaarde punten te annuleren.

  7.3 Aansprakelijkheid

  Grapedistrict aanvaardt geen enkele schade door verlies of diefstal van de Locals klantenkaart, of door onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Grapedistrict klantenkaart.

  8.0 De Locals punten

  8.1 Sparen van Locals punten

  Locals punten worden uitsluitend verstrekt in de filialen van Grapedistrict en via de webwinkel van Grapedistrict, www.grapedistrict.nl. Je moet je voorafgaande aan de betaling als digitale Locals kaarthouder kunnen identificeren (via de App of via je online account) en op het internet moet je ingelogd zijn in je Locals account.

  Voor de aankoop van speciaal daarvoor geselecteerde producten gedurende een specifieke actieperiode, kan een afwijkend aantal Locals punten per aangekocht product worden toegekend. Over de looptijd van een dergelijke actieperiode wordt niet gecommuniceerd. De reguliere toekenning van Locals punten over het netto aankoopbedrag van deze producten vervalt in dat geval.

  Voor onder andere het plaatsen van een review over een product, het ‘liken’ van een product of het ‘delen’ van een product met vrienden of bekenden, worden ook Locals punten toegekend. Het aantal toegekende Locals punten voor deze en andere handelingen kan periodiek en per product verschillen en te allen tijden door Grapedistrict worden aangepast.

  8.2 Inwisselen van Locals punten

  Het saldo van je gespaarde Locals punten kan je vinden als je ingelogd bent in je Grapedistrict Locals account via www.grapedistrict.nl, of via de Grapedistrict App op je mobiele telefoon.

  Ook staat het actuele Locals punten saldo op de kassabon van je laatste aankoop (wanneer deze heeft plaatsgevonden in een van de filialen).

  Gespaarde Locals punten kunnen enkel worden ingezet bij de aankoop van producten in de Grapedistrict filialen of via www.grapedistrict.nl.

  Gespaarde Local punten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

  Wanneer producten, die met inzet van Locals punten zijn gekocht, worden geretourneerd of geruild geldt het volgende: de met de aankoop van deze producten verkregen Locals punten worden verrekend met/ afgetrokken van het openstaande Locals puntensaldo. Retournering is dan ook alleen mogelijk op vertoon van je kassabon en na identificatie als Locals (digitale) kaarthouder.

  8.3 Geldigheidsduur Locals punten

  De Locals punten zijn na het kalenderjaar waarin ze gespaard zijn nog 2 jaar geldig. Indien er gedurende een onafgebroken periode van twaalf maanden geen punten op je account zijn bij- of afgeschreven, zijn wij gerechtigd om na deze periode alle op je account bijgeschreven punten te laten vervallen, tenzij je ons schriftelijk hebt laten weten dat je je Locals account wil handhaven of tenzij een nieuwe puntentransactie doet.

  9.0 Het Locals programma

  9.1 Wijzigingen

  Grapedistrict behoudt zich het recht voor om ten allen tijden en onder alle omstandigheden aanbiedingen in te trekken, aanbiedingen te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen onder het Locals programma.

  Grapedistrict behoudt zich het recht voor om te allen tijden en onder alle omstandigheden de inhoud van het Locals programma geheel of gedeeltelijk te wijzigen en het aantal toe te kennen Locals punten per besteed bedrag of per handeling/ actie/ product aan te passen. Grapedistrict kan tevens altijd en onder alle omstandigheden de voorwaarden waaronder gespaarde Locals punten kunnen worden ingewisseld wijzigen.

  9.2 Beëindiging Programma

  Grapedistrict is te allen tijden en onder alle omstandigheden gerechtigd om het Locals programma te beëindigen. Grapedistrict zal Locals kaarthouders hiervan tijdig op de hoogte stellen en de beëindiging op de website en in de filialen kenbaar maken.

  Modelformulier terugzending

  Gebruik voor het terugsturen van je producten onderstaand retourformulier.

  Mocht je niet tevreden zijn over het product of de levering stuur het product dan binnen 14 dagen na ontvangst terug.

  Retourformulier

  Ordernummer:

  Datum van ontvangst:

  Reden voor het terugzenden:

  Naam:

  Emailadres:

  Telefoonnummer:

  Adres:

  Postcode:

  Stad:

  Land:

  Wachtwoord vergeten

  Voer je e-mailadres in om je wachtwoord aan te passen

  Laden...

  Contactformulier

  Contactgegevens